Manewry

OSTRZENIE
Polega na zmniejszaniu kąta zawartego pomiędzy linią wiatru, a osią symetrii jachtu. Ostrzenie wykonujemy podczas zwrotu przez sztag (przesuwamy rumpel w kierunku burty zawietrznej).

ODPADANIE
Polega na zwiększaniu kąta zawartego pomiędzy linią wiatru, a osią symetrii jachtu. Ostrzenie wykonujemy podczas zwrotu przez rufę (przesuwamy rumpel w kierunku burty nawietrznej).

ZWROT PRZEZ SZTAG
tzw. zwrot na wiatr - nazwa manewru polegającego na przejściu dziobem jachtu przez linię wiatru, z kursu bajdewind jednego halsu do kursu bajdewind drugiego halsu. Nazwa wywodzi się stąd, że przejście linii wiatru następuje od strony dziobu (sztagu).

ZWROT PRZEZ RUFĘ

tzw. zwrot z wiatrem - nazwa manewru polegającego na przejściu rufą jachtu przez linię wiatru, z kursu baksztag jednego halsu do kursu baksztag drugiego halsu. Nazwa wywodzi się stąd, że przejście linii wiatru następuje od strony rufy.

PODEJŚCIE DO BOJI
Manewr polega na zatrzymaniu jachtu przed boją w celu przycumowania jachtu. Może on zostać wykonany z dowolnego kursu jachtu jednak łatwiej wykonać go przy kursach pełniejszych, np. półwiatr, baksztag. Manewr ten polega na gwałtownym ''skręceniu'' w stronę boi, gdy ta znajduje się na trawersie, czyli gdy boja znajdzie się na prostej pokrywającej się z kierunkiem wiatru i wyluzowania żagli. Odległość w której będziemy wykonywać ''skręt'' należy ocenić mając na uwadze inercję jachtu (masę jachtu, siłę wiatru i falowanie). Jacht powinien stanąć w linii wiatru przed boją.

PODEJŚCIE DO CZŁOWIEKA ZA BURTĄ

Przed wykonaniem manewru (lub równocześnie) rzucamy człowiekowi za burtą koło lub kamizelkę ratunkową. Następnie wykonujemy jeden z dwóch poniższych manewrów:

ÓSEMKA SZTAGOWA
Odpadamy (gdy człowiek wypadł w bajdewindzie) lub ostrzymy (gdy wypadł w baksztagu) do półwiatru i płyniemy tym kursem ok. 20 - 30m. Następnie ostrzymy do bajdewindu i wykonujemy zwrot przez sztag, po którym odpadamy i znowu ostrzymy tak, aby człowiek znalazł się na naszym kursie w ostrym bajdewindzie.

PĘTLA RUFOWA
Odpadamy (gdy człowiek wypadł w bajdewindzie) lub ostrzymy (gdy wypadł w baksztagu) do półwiatru i płyniemy tym kursem ok. 20 - 30m. Następnie odpadamy do baksztagu i wykonujemy zwrot przez ryfę, po którym ostrzymy tak aby człowiek znalazł się na naszym kursie w ostrym bajdewindzie.

Do człowieka podchodzimy w ostrym bajdewindzie na wyluzowanych żaglach. Przy małych jednostkach typu Omega podejmujemy człowieka z burty nawietrznej, natomiast przy większych jachtach do strony burty zawietrznej.

 
(C) 2014 Copyright by e-wiking.com.pl