Stopnie żeglarskie - uprawnienia

Kwalifikacje niezbędne do uprawiania żeglarstwa określa rozporządzenie Ministra Sportu z dnia 9 czerwca 2006r. w sprawie uprawiania żeglarstwa, które zostało wydane na podstawie art. 53a ust. 6 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 81, poz. 889, z późn. zm.).

Stopnie żeglarskie

ŻEGLARZ JACHTOWY jest uprawniony do:

  • prowadzenia jachtów żaglowych bez lub z pomocniczym napędem mechanicznym po wodach śródlądowych
  • prowadzenia jachtów żaglowych bez lub z pomocniczym napędem mechanicznym o długości całkowitej do 8,5m po wodach morskich w strefie do 2 mil morskich od brzegu, w porze dziennej


STERNIK JACHTOWY jest uprawniony do:

  • prowadzenia jachtów żaglowych bez lub z pomocniczym napędem mechanicznym po wodach śródlądowych
  • prowadzenia jachtów żaglowych bez lub z pomocniczym napędem mechanicznym o długości całkowitej do 12m po wodach morza bałtyckiego i innych mórz zamkniętych oraz innych wodach morskich w strefie do 20 mil morskich od brzegu


JACHTOWY STERNIK MORSKI jest uprawniony do:

  • prowadzenia jachtów żaglowych bez lub z pomocniczym napędem mechanicznym po wodach śródlądowych
  • prowadzenia jachtów żaglowych bez lub z pomocniczym napędem mechanicznym o długości całkowitej do 18m po wodach morskich

KAPITAN JACHTOWY jest uprawniony do:

  • prowadzenia jachtów żaglowych bez lub z pomocniczym napędem mechanicznym po wodach śródlądowych
  • prowadzenia jachtów żaglowych bez lub z pomocniczym napędem mechanicznym po wodach morskich


Kto może się ubiegać

Do uprawiania żeglarstwa w stopniu:

żeglarza jachtowego – jest uprawniona osoba, która:
a) ukończyła 12 rok życia,
b) ukończyła szkolenie na stopień żeglarza jachtowego,
c) zdała egzamin na stopień żeglarza jachtowego;

sternika jachtowego
– jest uprawniona osoba, która:
a) ukończyła 18 rok życia,
b) ukończyła szkolenie na stopień sternika jachtowego,
c) odbyła co najmniej dwa rejsy pełnomorskie w czasie co najmniej 200 godzin żeglugi,
d) zdała egzamin na stopień sternika jachtowego;

jachtowego sternika morskiego – jest uprawniona osoba, która:
a) ukończyła 18 rok życia,
b) posiada stopień sternika jachtowego,
c) odbyła co najmniej trzy rejsy pełnomorskie po uzyskaniu stopnia sternika jachtowego, w czasie co najmniej 600 godzin żeglugi, w tym co najmniej 200 godzin żeglugi na statkach o długości całkowitej od 12 do 18 m, oraz jeden rejs powyżej 100 godzin żeglugi po wodach pływowych z zawinięciem co najmniej do dwóch portów, o średnim skoku pływu powyżej 1,5 m;

kapitana jachtowego – jest uprawniona osoba, która:
a) posiada stopień jachtowego sternika morskiego,
b) odbyła co najmniej sześć rejsów pełnomorskich, w czasie co najmniej 1200 godzin żeglugi, po uzyskaniu stopnia sternika jachtowego, w tym co najmniej 400 godzin samodzielnego prowadzenia statku o długości całkowitej od 10 do 18 m po uzyskaniu stopnia jachtowego sternika morskiego, oraz odbyła co najmniej jeden rejs powyżej 100 godzin żeglugi na statku o długości całkowitej powyżej 20 m.

Nowe wzory patentów

Do pobrania wzory patentów - plik Acrobat Reader 276 kB

 
(C) 2014 Copyright by e-wiking.com.pl